عکس

۱۵ دی ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲ ۱۴ کد : ۷۴
تعداد بازدید:۲۷۲
میکروبیولوژی محیط
ملاحظات اخلاق و حقوق سلامت بین المللی در طب مسافرتی با مقدمه پاسخگویی اجتماعی
درسنامه ی جامع اخلاق پزشکی با رویکرد معرفی موارد اخلاق و حقوق بالینی
مدیریت خشونت و پرخاشگری در مراکز بهداشتی- درمانی
کتاب اطلس آناتومی و بافت شناسی تنه منتشر شد.
جلسه شورای انتشارات ۰۳ آذر ماه ۱۴۰۰
کتاب روش های ارزیابی دانشجویان: آزمون های عملی و بالینی
نیترات در آب، فاضلاب و محیط زیست
درسنامه تروما(۱) در فوریت های پزشکی
اصول علمی و کاربردی فرایندهای انعقاد، لخته سازی و جذب در تصفیه آب
مجموعه سوالات چهارگزینه ای پرستاری بهداشت روان
آینده نگاری فناوری اطلاعات سلامت
شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست
Nitrogen Removal Processes for Wastewater Treatment