کارگاه های سال ۱۴۰۲

تعداد بازدید:۳۱

 

  ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ برگزاری نوع کارگاه مدت زمان
  1 چگونه اثربخشی پژوهش خود را افزایش دهیم؟     دکتر پیام کبیری     1402/04/07     دانشگاهی 4 ساعت
  2 داوری و نقد کارآمد مقالات     دکتر پیام کبیری     1402/04/14     دانشگاهی 4 ساعت