کارگاه های سال ۱۴۰۰

تعداد بازدید:۳۲۴

کارگاه های سال 1400

ردیف نام کارگاه مدرس تاریخ بارگذاری  نوع کارگاه مدت زمان
  اخلاق در انتشار آثار پژوهشی آقای دکتر خلج زاده 1400/12/21 دانشگاهی 4 ساعت
1 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره سوم)  آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده  1400/05/16 دانشگاهی     5 ساعت
2 تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS (دوره اول) آقای دکتر فرزاد ابراهیم زاده 1400/04/26 دانشگاهی   5 ساعت
3 طراحی پرسشنامه خانم دکتر نیره باغچقی 1400/06/15 دانشگاهی 3 ساعت
4 انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات علمی (مقدمه) آقای دکتر امیرحسین بیات 1400/06/03 دانشگاهی 2 ساعت
5 انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات علمی (دوم) آقای دکتر امیرحسین بیات 1400/06/10 دانشگاهی 2 ساعت
6 انگلیسی کاربردی در نگارش مقالات علمی (سوم) آقای دکتر امیرحسین بیات 1400/06/17 دانشگاهی 2 ساعت
7 مرور سیستماتیک خانم دکتر خدیجه جعفری 1400/06/31 دانشگاهی 3 ساعت 

 

کلید واژه ها: کارگاه