تاریخچه،چشم انداز، اهداف و وظایف

تعداد بازدید:۴۳۷

تاریخچه واحد انتشارات
نظر به عمل و اجرایی نمودن چارت سازمانی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه ابلاغ شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اجرای برنامه های عملیاتی و پایشی ابلاغی، با حمایت و تأکید معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی ساوه، واحد انتشارات دانشکده تشکیل و آغاز به کار نمود، این گروه مشتمل بر شورای انتشارات تلاش می کند کیفیت و کمیت تمامی محصولات نشر علمی- پژوهشی دانشگاه به گونه ای سامان دهد که مخاطبان، دانش پژوهان، استادان و دانشجویان، کاربردی ترین و با کیفیت ترین اثر را در بهترین گونه نشر جهت استفاده برای ارتقاء سطح علمی و سطح سلامت جامعه در اختیار داشته باشند.
 

چشم انداز واحد انتشارات
رسالت و جایگاه دانشگاه در ارتقاء روح تحقیق و افزایش کمی و کیفی سطح آموزش و پژوهش ایجاب می‌نماید با تعیین چهارچوب و برنامه‌ریزی دقیق در امرچاپ و انتشار آثار ارزنده علمی همت گماریم. شواری انتشارات در نظردارد با ارزیابی و انتشار کتابهای ارزشمند روند ارتقاء کیفی امرآموزش و پژوهش اساتید و دانشجویان را بهبود بخشد و همچنین با توجه به استراتژیهای جدید معاونت با بهینه سازی ساختار تشکیلاتی و ارتقاء سطح تسهیلات و با بستر سازی در زمینه بهبود انگیزه در اعضاء محترم هیأت علمی، پژوهشگران باعث  افزایش سطح تألیفات دانشگاه بخصوص در بعد بین المللی و کسب اعتبار لازم در سطح کشور و جوامع بین المللی گردد.
 

اهداف واحد انتشارات
1.    گسترش و ترویج علوم و فنون در زمینه های مختلف، به ویژه علوم پزشکی؛
2.    کمک به افزایش دانش اعضای هیئت علمی، دانشجویان،  اندیشمندان و سایر افراد جامعه از طریق نشر آثار ارزنده ی پژوهشگران و اندیشمندان ایرانی و غیر ایرانی؛
3.    شناساندن توانایی‌های علمی و پژوهشی دانشمندان ایرانی به اندیشمندان سایر کشورها از طریق چاپ و انتشار آثار مربوط به آنها؛
4.    فراهم کردن زمینه های رشد کیفی و کمی انتشارات دانشکده
5.    گسترش مرزهای دانش
6.    سهولت دستیابی به آثار ارزنده پژوهشی اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه
7.    تقویت بنیه علمی محققان و دانشجویان دانشگاه
8.    تشویق پژوهشگران ، پدید آورندگان، مولفین  و مترجمین دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده
9.    تامین منابع درسی دانشگاهی  
10.    کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی  
11.    زمینه سازی برای نهادینه کردن فرهنگ مکتوب و الکترونیکی در سطح دانشگاه
 

شرح وظایف واحد انتشارات
1.    تعیین اولویت های نشر در زمینه های مختلف در دانشگاه
2.    در صورت نیاز  ارسال محرمانه آثار به داوران تخصصی و ارزیابی نتایج داوری.
3.    پیشنهاد تجدید چاپ و تعیین تیراژ آثار
4.    تصمیم گیری در خصوص چاپ تمامی آثار علمی
5.    تعیین امتیاز پژوهشی جهت آثار چاپ شده
6.    سیاست گذاری در خصوص شروع فعالیت نشریات

کلید واژه ها: تاریخچه اهداف چشم انداز وظایف