کارگاه‌های سال ۱۳۹۶

تعداد بازدید:۵۹۲
 
عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا
مدیریت منابع و مراجع دکتر حمیدرضا برادران 1396/04/24 هیات علمی اسلاید
جستجوی منابع الکترونیکی دکتر برادران، دکتر همت 1396/06/26 هیات علمی اسلاید
علم سنجی دکتر برادران، دکتر همت 1396/05/22 هیات علمی اسلاید
اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دکترمجیدرضا خلج زاده 1396/12/23 هیات علمی اسلاید
تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهشی دکتر مسعود صالحی 1396/12/15-16 هیات علمی اسلاید
نگارش و انتشار آثار علمی دکتر حمیدرضا برادران 1396/10/24 هیات علمی اسلاید

 

کلید واژه ها: کارگاه