کارگاه‌های سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۵۷۱

    

عنوان مدرس تاریخ گروه هدف محتوا
کارگاه ثبت بیماری‌ها و پیامد سلامت  دکتر گلی ارجی 99/07/30 هیات علمی اسلاید

تازه های اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهش

دکتر احسان شمسی کوشگی 99/09/30 هیات علمی، دانشجویان و محققین  اسلاید
پاسخگویی اجتماعی، مهارت کلیدی اساتید، کارکنان و دانشجویان پیشرو و ارزش آفرین دکتر ابوالفضل صلواتی زاده 99/10/21 هیات علمی، دانشجویان و محققین اسلاید
ثبت اختراعات داخلی و خارجی و آشنایی با ایده بازارها دکتر ابراهیم موسوی 99/12/12 هیات علمی، دانشجویان و محققین اسلاید
آشنایی با خبرنویسی دکتر بهرام آرمون، دکتر کوهستانی   هیات علمی و محققین اسلاید
آموزش مقدماتی کار با نرم افزار SPSS دکتر مهدی بیرجندی 99/12/18 هیات علمی و محققان اسلاید

            
                     

کلید واژه ها: کارگاه