ریاست و اعضای شورای انتشارات دانشکده

تعداد بازدید:۶۲۲

ریاست شورای انتشارات دانشکده:

دکتر مرتضی همت (مدیر اطلاع رسانی)

اعضای شورا انتشارات دانشکده:

دکتر حمیدرضا کوهستانی

دکتر مرتضی همت

دکتر ساسان گازرانی

دکتر محسن فلاحتی

دکتر مختار مهدوی

دکتر محمود کریمی

دکتر بهرام آرمون

دکتر نیره باغچقی

 

کارشناس واحد انتشارات:

فهیمه صولت

کلید واژه ها: اعضا ریئس شورای انتشارات